Reklamacje i zwroty

Wadliwy towar lub niezgodny z umową

Podczas odbioru sprawdź stan przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu i niezgodności z umową, będą rozpatrywane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora firmy kurierskiej.

Prześlij do nas reklamowany produkt na adres sklepu:

Kooperacja Sp. z o.o.
Lubieszewo 10
78-520 Złocieniec

Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną 94 341 35 73 lub mailowo: biuro@grzejniki-sklep.com

Skan protokołu i formularz reklamacji prześlij na adres mailowy: biuro@grzejniki-sklep.com

Reklamacja na podstawie gwarancji

Każdy produkt w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT.
Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu jest ona również ważna z dowodem zakupu.

Jeżeli Państwo sobie życzą możemy również wypełnić kartę gwarancyjną. W takim przypadku prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres firmy:

Kooperacja Sp. z o.o.
Lubieszewo 10
78-520 Złocieniec

Wypełnioną kartę odeślemy niezwłocznie do Państwa z powrotem.

 

Prawo odstąpienia od umowy

• Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni od wydania rzeczy, bez podania przyczyny.
• Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Kooperacja Sp. z o.o. Lubieszewo 10 78-520 Złocieniec.
• Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
• Formularz możesz odesłać na powyższy adres pocztowy lub na adres mailowy: biuro@grzejniki-sklep.com

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy